Przejdź do treści

Dzieje się nad miejskimi rzekami

Dzieje się. W ramach projektu „Co my tu mamy? Przyroda dolin rzecznych Białegostoku”, wspieranego przez Urząd Miasta Białystok realizowanego przez Komitet Ochrony Orłów, w dolinach białostockich rzek jest prowadzony monitoring ssaków za pomocą fotopułapek, obserwacji bezpośrednich i śladów ich obecności.

W dolinie Bażantarki fotopułapki zarejestrowały sarny, dziki, uszy lisa i borsuka, ale bezpośrednie obserwacje wskazują również na duży wpływ działalności bobra. Tam też obserwowaliśmy świeże ślady łosia.

„Co my tu mamy? Przyroda dolin rzecznych Białegostoku”. Projekt jest realizowany przez Komitet Ochrony Orłów dzięki wsparciu Miasta Białystok.

Roześlij dalej!